Seznam številk >


Revijo Socialna pedagogika izdaja Združenje za socialno pedagogiko. Revija izhaja četrtletno. Vse izdajateljske pravice so pridržane.

Podpora: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

ISSN 1408-2942Oddajanje in objava / Submissions and guide for authors

Revija Socialna pedagogika objavlja izvorne znanstvene (teoretsko-primerjalne oz. raziskovalne In empirične) in strokovne članke, prevode v tujih jezikih že objavljenih člankov, prikaze, poročila ter recenzije s področja socialnopedagoškega raziskovanja, razvoja in prakse.

Prosimo vas, da pri pripravi znanstvenih in strokovnih prispevkov za revijo dosledno upoštevate naslednja navodila:

Oblika prispevkov;
Citiranje in reference;
Oddajanje in objava prispevkov.

Objava prispevka je proces, v katerem gre za delo več ljudi iz različnih področij. Upoštevanje navodil nam bo olajšalo delo in skrajšalo čas do objave vašega prispevka.

Prispevke pošljite na e-pošto: matej.sande(at)guest.arnes.si
Obvezno navedite zadevo/subject: Objava prispevka v reviji

Objava prispevka je proces, v katerem gre za delo več ljudi iz različnih področij. Upoštevanje navodil nam bo olajšalo delo in skrajšalo čas do objave vašega prispevka.

UPOŠTEVANJE PRINCIPA TRANSPARENTNOSTI

Uredniški odbor revije Socialna pedagogika sledi priporočilom odbora za etiko v založništvu COPE.

Vsi prispevki so recenzirani s strani enega ali dveh, včasih tudi treh recenzentov. Avtorji morajo upoštevati priporočila glede recikliranja tekstov objavljenih na straneh COPE. V reviji objavljamo samo avtorske prispevke, kjer se avtorji zavežejo, da so res pisci prispevkov in da so vsi viri ustrezno navedeni (in se strinjajo z izjavo o avtorstvu). Avtorji naj uporabljajo originalne vire in naj se izogibajo indirektnemu citiranju.