Seznam številk >


Revijo Socialna pedagogika izdaja Združenje za socialno pedagogiko. Revija izhaja četrtletno. Vse izdajateljske pravice so pridržane.

Podpora: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

ISSN 1408-2942Oddajanje in objava / Submissions and guide for authors

Revija Socialna pedagogika objavlja izvorne znanstvene (teoretsko-primerjalne oz. raziskovalne In empirične) in strokovne članke, prevode v tujih jezikih že objavljenih člankov, prikaze, poročila ter recenzije s področja socialnopedagoškega raziskovanja, razvoja in prakse.

Prosimo vas, da pri pripravi znanstvenih in strokovnih prispevkov za revijo dosledno upoštevate naslednja navodila:

Oblika prispevkov;
Citiranje in reference;
Oddajanje in objava prispevkov.

Objava prispevka je proces, v katerem gre za delo več ljudi iz različnih področij. Upoštevanje navodil nam bo olajšalo delo in skrajšalo čas do objave vašega prispevka.

Prispevke pošljite na e-pošto: matej.sande(at)guest.arnes.si
Obvezno navedite zadevo/subject: Objava prispevka v reviji

UPOŠTEVANJE PRINCIPA TRANSPARENTNOSTI

Uredniški odbor revije Socialna pedagogika sledi priporočilom odbora za etiko v založništvu COPE.

Vsi prispevki so recenzirani s strani enega ali dveh, včasih tudi treh recenzentov. Avtorji morajo upoštevati priporočila glede recikliranja tekstov objavljenih na straneh COPE. V reviji objavljamo samo avtorske prispevke, kjer se avtorji zavežejo, da so res pisci prispevkov in da so vsi viri ustrezno navedeni (in se strinjajo z izjavo o avtorstvu). Avtorji naj uporabljajo originalne vire in naj se izogibajo indirektnemu citiranju.